دسته بازی تک شکدار فانتزی مدل G92
مشخصات فنی محصول