سه شنبه 11 اسفند 1394

محصولات هویت در 5 گروه دسته بندی می شوند که این محصولات شامل برندهای :MAGIC CUBE (لوازم جانبی موبایل)،ME (تجهیزات صوتی)،PC ACCESSORIES (لوازم جانبی کامپیوتری) و MAGIC EAGLE (تجهیزات بازی کامپیوتری) می باشند.

 نظر دهید